Översättningar till arabiska, somaliska, tigrinja, persiska och dari

Värdet av att ge alla en chans att förstå information är kritiskt för organisationer och företag. De senaste åren har det kommit många nya människor till Sverige – många som inte förstår eller talar svenska och kanske inte heller engelska. Därför är det oerhört viktigt att översätta information till andra språk, så att alla kan ta till sig den. Läs mer om utmaningarna med översättning av samhällsinformation till nyanlända.

Vi får allt oftare förfrågningar om att översätta till arabiska, somaliska, tigrinja, persiska, dari, med flera språk. Eftersom dessa språk har blivit vanliga i Sverige relativt nyligen är det brist på utbildade översättare som både kan svenska och har ett av dem som modersmål. I många fall löser man det helt enkelt genom att först översätta texten till engelska. Den engelska texten kan sedan skickas till en översättare i Egypten som exempel. Många gånger fungerar det utmärkt.

Viktigt med kunskap om svenska förhållanden

Men när texten behandlar någonting specifikt i det svenska samhället – allt från sophantering till skolsystem och försäkringskassa – eller när det handlar om känslig information som absolut inte får feltolkas, finns det en del fallgropar en översättare som inte känner till Sverige och svensk kultur och normer kan hamna i. Hur förklarar man till exempel skillnaden på ”förskola” och ”förskoleklass”, eller mellan ”sjukersättning” och ”sjukpenning” för en eritrean som aldrig har varit Sverige? Vad heter det ens på engelska? Det är stor risk för att nyanser går förlorade när man blandar in ett tredje språk. Tänk bara på den gamla vanliga viskleken…

Språkbolaget erbjuder en trygg process

På Språkbolaget har vi sedan ett antal år tillbaka utvecklat vårt erbjudande vad gäller just texter från svenska till dessa språk. Vi har insett hur viktigt det är att översättaren inte bara förstår svenska, utan också känner till det svenska samhället, och har under året sökt upp och knutit flera duktiga översättare till vårt nätverk. Vi lägger särskild vikt vid att lägga upp processen specifikt för din text och dina behov, och håller en nära dialog med dig och översättarna genom hela projektet.

Språkbolaget har riktigt vassa och kunniga översättare från svenska till arabiska, somaliska, tigrinja, persiska, dari med flera språk med goda kunskaper i en rad olika ämnen. På grund av att det finns färre översättare med denna kombination än till exempel från svenska till de europeiska språken, kan du behöva räkna med längre leveranstider och ett högre pris – men detta gör vi för att kunna leverera bästa möjliga kvalitet.

Dessutom använder flera av dessa språk inte det latinska alfabetet, vilket gör att det är lite mer invecklat att hantera filerna och att layouten kan behöva anpassas en del.

När du anlitar oss för översättning till dessa språk skickar vi alltid med en fullständig instruktion över vår väl framtagna arbetsprocess. Där får du all nödvändig information om hur de olika stegen går till, vilket filformat som passar bäst, ja, allt du behöver tänka på före och under processen.

Läs mer om hur vi hjälpt RFSU med deras översättningar.