Kvinnors sexualitet hanteras varsamt och korrekt på 14 språk

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell medlemsorganisation som bland annat arbetar mycket mot målgruppen kvinnor med migrationserfarenhet och nyanlända. På uppdrag av regeringen översätter och förenklar RFSU material om sexualitet och hälsa. Det kan handla om allt från könsstympning och sexuellt våld till abort och preventivmedel – ett uppdrag som är allt annat än enkelt, av flera skäl.

– På många språk saknas ord eftersom ämnet är tabubelagt. Ibland är de ord som är förknippade med kvinnans kropp per automatik nedsättande och kränkande, berättar Magdalena Abrahamsson, projektledare och folkhälsovetare på RFSU.

Det blev tydligt när en första omgång översättningar till 14 språk, bland annat arabiska, dari, kurmanji, sorani, somaliska och tigrinja, kom tillbaka från det dåvarande översättningsföretaget och språkgranskades av RFSU:s egna granskare.

Magdalena Abrahamsson, RFSU
Foto: Daniel Ivarsson

– Homosexuell hade i en översättning blivit sodomit. Och i en text hade översättaren på eget bevåg lagt till ett stycke om abort som sa att kvinnan skulle bli infertil efter aborten. Det är grova övertramp som vi tack och lov stoppade innan de publicerades, säger hon.

Från andra organisationer med liknande uppdrag hade Magdalena Abrahamsson fått veta att det var svårt att få översättningar med hög kvalitet och hon var beredd på flera granskningsrundor.

– Men det här tog för mycket tid och skapade fördröjningar i projektet. Dessutom kände vi att vi inte kunde lita på att det blev korrekt. För oss var det ett stort problem.

Språklösning

RFSU blev rekommenderade att i stället ta kontakt med Språkbolaget, och projektledare Linda Haggren reste från Göteborg till Stockholm för att presentera sig.

– Vi fick en bra dialog med en gång. Vi fick veta att de gör översättningar direkt från svenska, utan att mellanlanda i engelska. Det kändes bra att ett steg i processen togs bort, säger Magdalena Abrahamsson. I nära samarbete tog RFSU och Språkbolaget sedan fram en tydlig process som bland annat innebär att anlita översättare som känner sig bekväma med kvinnokroppen och har kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, som är väl införstådda med svenska förhållanden och i största möjliga mån bor i Sverige. RFSU ville också att två olika personer översatte och granskade respektive språk, allt för att få så många fräscha ögon på texterna som möjligt. En projektledare hos Språkbolaget hanterar hela kedjan och fungerar som enda kontaktpunkt för RFSU oavsett språk eller projekt.

Ett kvalitetstecken under processen var att Magdalena Abrahamsson nu fick fler frågor från översättarna, via Linda Haggren.

– Ja, det kan ju låta egendomligt att bli glad för frågor, men för mig var det ett tydligt kvalitetstecken. Vi vet att ämnet är känsligt och missförstånden kan bli många, så om ingen till exempel undrar vad en slidkrans är blir vi oroliga. Översättarna gjorde oss uppmärksamma på saker som kunde missförstås och kom med förslag och förklaringar på detaljnivå.

Resultat

Språkbolaget fick börja med en testleverans som gjorde Magdalena Abrahamsson helt trygg.

– Vi märkte stor skillnad direkt. Stor skillnad. Våra granskare hade mycket färre kommentarer och processen fungerade otroligt bra. Vi har ett sådant extremt tempo att vi måste ha samarbetspartners som vi kan lita på, och det kan vi med Språkbolaget, säger hon.

Uppdraget har sedan starten 2017 vuxit och hittills har Språkbolaget bland annat ansvarat för översättningar av Vårdkartan, en ordlista för samtalshjälp för personal på ungdomsmottagningar och vårdcentraler samt så kallade voiceovers till informationsfilmer. Fler språk är på gång. Materialet finns över hela Sverige – och filmerna har fått stor uppmärksamhet.

– Umo.se, ungdomsmottagning på nätet, Vårdguiden 1177 och flera organisationer och universitet har bett om att få publicera och sprida vårt material, och det hade de ju aldrig gjort om det inte var bra översatt. Vi kan också se att vi får träffar utomlands, och det är ett gott betyg, säger Magdalena Abrahamsson.

Text: Sofia Eriksson