Vad kostar en översättning?

Hur ska du som kund tänka när det gäller priser på översättningar? Vad är egentligen billigt och vad är dyrt? ”Vad kostar en översättning” är en vanlig och såklart viktig fråga som vi ofta får, men den är inte helt enkel att besvara på rak arm.

Varje översättning är unik och produceras speciellt för dig när du beställer den. Priset beror på en rad olika faktorer som vi kommer titta närmare på i den här texten. Vi tipsar också om vad du själv kan göra för att hålla nere kostnaderna.

Exempel på faktorer som påverkar priset:

 • Textens volym
 • Språkkombination
 • Ämnesområde
 • Filformat
 • Leveranstid

Hur påverkar mängden ord?

Oavsett om en text är på 30, 3 000 eller 30 000 ord så innebär en översättningsprocess en del administration. Först ska filen prepareras för översättarna. Filen ska även skickas mellan översättaren och granskaren, eventuella frågor ska redas ut och slutligen ska den översatta filen göras leveransklar. Översättarna sätter sig in i vad texten handlar om och gör research så att terminologi och stilnivå stämmer med ursprungstexten. Därför kan en kortare text verka dyrare än en längre.

Tänk på: Har du många små texter inom samma ämnesområde som ska översättas kan du försöka samla ihop texterna så att du får mer volym per omgång hellre än att skicka varje liten text separat. Är det mer bråttom med vissa texter är det självklart bäst att inte vänta för länge så att det blir stressigt.

Är det skillnad på språk och språk?

För att en översättare ska hålla måttet måste hen vara en skicklig skribent på sitt modersmål. Dessutom måste hen ha gedigna kunskaper i källspråket så att alla nyanser översätts rätt. Att språken är nära släkt innebär inte nödvändigtvis att man förstår alla nyanser, så det är inte alla svenska översättare som kan tänka sig att översätta från norska eller danska även om språken är mycket lika.

Och vissa språkkombinationer är väldigt ovanliga. Det kan också vara brist på översättare samtidigt som efterfrågan på översättningar är stor. Självklart påverkar detta priset. Att översätta en text från svenska till japanska är exempelvis mycket dyrare än att översätta en text från svenska till engelska.

Tänk på: Det kan vara lätt att tro att man ska få ner priset genom att själv skriva texten på engelska, men det är inte säkert att det är så. För de stora europeiska språken är det ofta ingen prisskillnad om källspråket är svenska eller engelska. Och när en text skrivs på engelska av någon som inte har det som modersmål och sedan översätts till ett annat språk finns det risk att det blir missförstånd i översättningen. Det leder ofta till många frågor som kan ta mycket tid i anspråk vilket i slutändan kan bli en dyrköpt erfarenhet. I värsta fall kan det göra att ditt varumärke tar skada. Det är därför alltid bäst att översätta en originaltext som är skriven av någon som har det språket som modersmål.

Varje fackområde är ett eget språk

Bara för att en översättare har kompetens inom medicinområdet innebär det inte att samma översättare kan hantera en fordonsteknisk text. Och ska man översätta en säljande text måste man kunna vara mycket friare och tänka på ett helt annat sätt. Man kan därför se varje fackområde som ett eget språk och översättaren måste kunna sitt fackområde på båda språken. Alla våra översättare har sina respektive specialområden. Om texten kräver specialkunskap från översättaren inom ett smalt område finns det färre översättare att tillgå och priset blir därmed högre än om du har en allmän text till en vanlig språkkombination.

Tänk på: Vi har översättare inom alla branscher och ämnesområden. Våra medicinska och juridiska översättare är väldigt eftertraktade, och dessa ämnesområden är generellt sett lite dyrare än andra.

Jag skickar en PDF

PDF: er är svåra att arbeta med. Vi rekommenderar att du skickar redigerbara format, t.ex. Word, InDesign, PowerPoint eller Excel. Självklart kan vi konvertera en text från en PDF till Word, men det blir ofta konstiga radbrytningar och avstavningar som gör att det är svårt att bedöma hur stor texten är. Ibland kan det behövas mer handpåläggning och detta tar extra tid i anspråk.

Har du en hemsida som ska översättas behöver vi också texten i något redigerbart format, t.ex. html, json eller xml. Det händer att våra kunder skickar oss en länk och vill att vi ska hämta texten direkt därifrån, men eftersom det är både tidsödande och osäkert är det bättre att du skickar oss en fil.

Tänk på: Vi löser det mesta men du kan spara både tid och pengar om du redan från början har möjlighet att skicka texten i ett redigerbart format.

Vi vill helst ha översättningen igår!

Det händer att kunder – så klart med glimten i ögat – säger att de vill att översättningen ska vara klar igår. Tyvärr är vi inte riktigt så snabba, men vi gör förstås allt vi kan för att du ska få din översättning så snabbt det bara går.

Är du regelbunden kund hos oss försöker vi i största möjliga mån använda samma översättare som du brukar ha. Om översättaren har andra uppdrag kan du behöva vänta lite på din översättning. Och har du inte möjlighet att vänta stämmer vi av med någon annan av våra duktiga översättare. Men om det brinner i knutarna för dig och det är väldigt snäva tidsramar kan översättaren ta sig an ett uppdrag mot expresstillägg.

Tänk på: Se till att ha din text helt färdig innan du skickar den för översättning. Ändringar och tillägg som tillkommer i efterhand fördröjer och fördyrar processen. Undvik expresstillägg genom att vara ute i god tid.

Innan du tackar ja

När man tänker på alla dessa parametrar är det kanske inte så underligt att det är svårt att snabbt ge svar på hur mycket en översättning kostar. Hos oss får du alltid ett pris innan start som inkluderar översättning utförd av en modermålsöversättare, en extra granskning som utförs av ytterligare en utbildad översättare, projektledning och feedback.

Här är några tips för att du ska få så bra resultat som möjligt till en så låg kostnad som möjligt:

 • Översättning är ett hantverk så var ute i god tid.
 • Se till att texten är färdig innan du skickar den för översättning.
 • Skicka texterna i ett redigerbart format redan från början.
 • Har du många små texter kan du samla ihop dem och skicka allt på en gång.
 • Översättningen blir alltid bäst om man kan utgå från originaltexten.
 • Var så tydlig du kan i din förfrågan. Många mejl innebär längre tid innan start.