Hur ska du göra för att hitta rätt byrå?

Språkgranskning

Har du texter som du behöver få översatta och undrar hur du ska göra för att hitta rätt byrå? Det finns ju ganska många byråer att välja bland, så hur ska du veta vilken som passar just dig? Det första du måste fundera över är vad det är för en typ av text du har, eftersom olika byråer har specialiserat sig på olika typer av texter. Utöver att översättningsbyrån måste kunna översätta den språkkombination som du önskar, så spelar också ämnesområdet en stor roll. Man kan se det som att varje fackområde i sig har sitt eget språk och det är stor skillnad på hur man behandlar juridiska, medicinska, tekniska eller IT-relaterade texter. Men det finns också andra saker som är minst lika viktiga när du söker en byrå som passar dig.

Fundera på följande:

  • Behöver översättaren ingående kunskaper i något specifikt ämnesområde?
  • Måste översättningen få en stämpel av en auktoriserad översättare?
  • Hur stor volym är det som ska översättas?
  • Vad är syftet med översättningen – information, instruktion eller inspiration?
  • Är översättningen en enskild eller återkommande händelse?
  • Passar din text för maskinöversättning, eller krävs en mänsklig översättare?
  • Hur viktig är servicenivån hos byrån och att du har en kontaktperson att vända dig till för alla dina uppdrag?

I den här texten kommer vi försöka hjälpa dig hur du ska tänka i de olika frågorna. Ett generellt tips är att titta på vilken typ av översättning en byrå har gjort tidigare. Ofta har byrån då inarbetade kontakter med översättare som har specialiserat sig på just det som du är ute efter.

Översättaren måste ha specifika kunskaper

Ingen människa kan allt. Så enkelt är det! En person som ofta översätter instruktionsböcker för bilar är kanske inte alls lämpad att översätta en manual till en hjärtstartare, även om båda texterna är av teknisk natur. Det gäller att hitta en översättare som passar för just din text. Ibland behövs en kombination av flera specifika ämnesområden. Detta är ofta fallet vid årsredovisningar då översättaren, förutom gedigen ekonomisk erfarenhet, även behöver ha kunskaper inom det verksamhetsområde som företaget verkar. Hör dig för om byrån kan hantera ditt ämnesområde och skicka om möjligt med texten som ska översättas så att översättaren kan göra en bedömning.

Är en auktorisering viktig?

Alla texter behöver inte få en auktorisering. Men vissa typer av texter, till exempel vissa juridiska dokument eller intyg, kan behöva få en stämpel som visar att det rör sig om en auktoriserad översättning för att den ska äga laga giltighet. Detta kräver något mer än att översättaren är en skicklig skribent som kan sitt ämnesområde. Därför kan man som översättare i Sverige ansöka om att bli auktoriserad translator och får då genomgå Kammarkollegiets auktorisationsprov och redbarhetsprov. Den som blir godkänd är då auktoriserad translator (som är en skyddad titel) och kan sätta en officiell stämpel på sina översättningar där detta krävs. Om du är osäker på om du behöver en auktoriserad översättning, rådgör med översättningsbyrån som kan hjälpa dig.

Textvolymen har betydelse

Har du stora mängder text som ska översättas bör du tänka på att vända dig till en byrå som har kapacitet att hantera stora volymer. Det kan till exempel gälla om ditt företag sysslar med onlineförsäljning och har tusentals nya artiklar och flera hundratusen ord varje månad som snabbt måste komma upp på hemsidan för att artiklarna ska bli säljbara. Är det riktigt stora volymer som ska översättas och tiden dessutom är knapp, kan det hända att texten behöver delas upp på flera personer. Vissa byråer erbjuder också automatiserade, integrerade lösningar. En mindre textvolym lämpar sig antagligen bättre för en liten byrå. Där är det kanske viktigare att du kan bygga upp en relation till projektledaren så att hen vet vad du vill uppnå med din översättning och att dina texter alltid hanteras av samma översättare så att tonaliteten och känslan i den översatta texten blir som du vill ha den.

Syftet med texten

I vissa typer av texter är det oerhört viktigt att varje ord av källtexten kommer med på exakt samma sätt i måltexten. Här finns inget utrymme för tolkningar eller förändringar. Det rör sig om exempelvis instruktioner, manualer eller vissa typer av kontrakt. Läsaren måste göra A innan den kan göra B, och varje steg måste utföras på exakt samma sätt varje gång. Denna typ av text kan ofta vara mycket repetitiv. I vissa fall kan det här vara en fördel med maskinassisterad översättning, speciellt i de fall då samma sak alltid måste översättas på samma sätt.

Rör det sig om en rent informativ text, till exempel utbildningsmaterial eller samhällsinformation, räcker det inte att enbart översätta texten utan översättaren måste även lokalisera innehållet, det vill säga anpassa innehållet efter vilket land texten ska användas i eller vem det är som ska läsa texten. Handlar texten om att få tonåringar att inte använda alkohol ser texten antagligen helt annorlunda ut om den riktar sig till tonåringarna själva eller till deras föräldrar och andra vuxna. Anpassningar måste även göras till i vilket land texten ska läsas, eftersom det kan vara stor skillnad på vad och hur man formulerar sig i olika länder oavsett vilket språk det är som används. Här är det viktigt att det är översättare som översätter texten och att de får information kring hur texten ska användas och anpassas.

Ha en dialog med byrån där du är tydlig med vad du vill ha fram så att tonen blir rätt. Är textens syfte att sälja en produkt måste det till ännu fler anpassningar. Översättaren kan då få rådet att inte bry sig så mycket om det som står i själva texten som ska översättas utan snarare förmedla känslan av orden. Stämningen i texten måste bli samma för läsaren oavsett vilket språk texten är skriven på. Detta kallas för copyöversättning och ger översättaren mycket fria tyglar.

Hur ofta kommer texten översättas?

Har du ett stort engångsprojekt som ska översättas? Här kan det vara svårt att veta vilken byrå som passar dig om du inte varit i kontakt med någon tidigare. Då är det smart att titta runt och se vilka andra typer av texter som respektive byrå har gjort så att du kan se om något verkar lämpligt för din typ av text.

Kommer texten återkomma flera gånger? Det kan röra sig om snarlika uppdrag från år till år och då är det smart att hålla sig till en byrå som känner dig som kund och vet vad du är ute efter. En kvartalsrapport har ju till stora delar samma innehåll som förra kvartalsrapporten och kommer vara snarlik nästa rapport. Eller du kanske har flera små texter i veckan med kort deadline? Då är det smidigt om samma översättare alltid tar hand om dina översättningar så att ditt företag alltid har samma ”röst” gentemot kunden.

Vad du får hos Språkbolaget

Vi tycker att det är viktigt att du ska känna att du får bra service. Hos oss får du en personlig kontakt genom en projektledare som lär känna dig och ditt företag. Vi använder alltid mänsklig översättning och försöker i mesta möjliga mån se till att du har dina ”egna” översättare för alla dina projekt. På så sätt vet både projektledaren och översättarna vad du brukar efterfråga och vilken stil som passar ditt företag. Givetvis har alla våra översättare gedigen erfarenhet av översättning och stor kunskap om den bransch de översätter inom. Vissa av våra översättare är även auktoriserade translatorer.

Vi hjälper dig gärna med såväl stort som smått, både enstaka och återkommande uppdrag och är vana vid projekt som kräver en personlig touch och fingertoppskänsla, men vi tar bara uppdrag där vi har erfarenhet och känner att vi kan göra ett bra jobb. Om vi tackar nej till uppdrag brukar vi tipsa dig vidare till lämplig branschkollega. Det absolut viktigaste för oss är att du blir nöjd med dina översättningar!