Auktorisationer och certifieringar inom översättningsbranschen

Vi får ofta frågan om vi eller våra översättare är auktoriserade eller certifierade. Frågan ställs kanske för att en kundkontakt utomlands har efterfrågat det, eller för att man helt enkelt är ute efter någon form av kvalitetsstämpel. Språkbolaget kan erbjuda auktoriserade översättningar, men frågan är om det är det du behöver?

Det finns ingen internationell standard för vad en certifierad eller auktoriserad översättare är för någonting, och vad som krävs för att få kalla sig certifierad/auktoriserad. Olika länder har olika system för detta, eller inga auktoriseringar alls.

Kammarkollegiets auktorisation

I Sverige har vi auktorisation från Kammarkollegiet. Översättare som är auktoriserade genom Kammarkollegiet har blivit godkända på ett prov som består av en allmän, en juridisk och en ekonomisk text. Auktorisationen ger översättarna rätt att använda en särskild auktorisationsstämpel som de stämplar dokumentet med och på så vis intygar att översättningen överensstämmer med originalet. Det är alltså den enskilda översättaren som är auktoriserad, vi som byrå kan aldrig bli det.

När behövs auktorisation?

Vissa svenska myndigheter som Skatteverket och domstolar, samt andra institutioner och organisationer, kräver stämpeln för att utländska dokument ska vara juridiskt bindande. Det kan handla om betyg, intyg som födelseattester och äktenskapsbevis, registerutdrag, domstolsprotokoll m.m. Det är viktigt att förstå att Kammarkollegiets auktorisation inte är någon kvalitetsstämpel i övrigt. Det finns alltså ingen svensk auktorisation för medicinsk text, till exempel. Kammarkollegiet auktoriserar också bara översättare som översätter till eller från svenska. Om du vill översätta ett dokument från franska till engelska finns det ingen svensk auktorisation som gäller.

Andra länder

I andra länder kan auktorisering eller certifiering se helt annorlunda ut. I USA har till exempel branschorganisationen American Translators Association (ATA) en certifiering, och det finns även andra certifieringar. De certifieringarna gäller dock inte på samma sätt som den svenska auktorisationen, utan fungerar mer som ett bevis på att översättaren är seriös och professionell. Istället kan det krävas ett intyg från Notarie Publicus för att översättningen ska vara juridiskt bindande. Det är myndigheten i det land där dokumentet ska användas som avgör vilken auktorisation som gäller.

Översättarutbildning och -examen

I många länder, däribland Sverige, finns det särskilda universitetsutbildningar och examina för facköversättare. I vissa länder gäller en translatorsexamen som auktorisation även för myndigheter, i andra inte. Oavsett om det räknas som auktorisation eller inte, är en magisterexamen (eller liknande) i facköversättning en minst lika stark kvalitetsstämpel som ett godkänt prov från en branschorganisation.

Kvalitetsöversättningar

För de allra flesta texter som översätts krävs alltså ingen auktorisation. Istället är det viktigt att översättaren har kunskap i det ämne som texten handlar om och vana av att hitta rätt ton och språknivå för att skapa en välfungerande text på målspråket. Språkbolagets översättare har alltid målspråket som modersmål, relevant utbildning, erfarenhet från översättning inom sitt område, och har genomgått våra kvalitetstester. Det är vår kvalitetsstämpel. Om du behöver en auktoriserad översättning hjälper vi dig att hitta en auktoriserad översättare i vårt nätverk. Vi arbetar enbart mot företag. Privatpersoner hänvisar vi till Kammarkollegiet.