10 tips för en lyckad översättning

Korrekturläsning

Tips 1: rätt språk lönar sig

Vi tycker att du ska våga fråga vad som ingår i priset när du tar in offerter från olika översättningsbyråer. Ett lågt pris innebär inte alltid lägst kostnad i slutändan. Kanske finns det tilläggskostnader som inte framgår i offerten? Vem är det som översätter texten, hur kontrolleras den, och vad händer om du inte riktigt blir nöjd med resultatet? Tänk på att träffsäkra och välformulerade översättningar lönar sig, oavsett om det gäller reklam eller juridik. Ett bra språk stärker företagets varumärke, medan ett dåligt sänker det. Vi inkluderar alltid

Tips 2: översättning enbart till modersmålet

Man uttrycker sig bäst på sitt modersmål. Tänk bara på hur många små nyansskillnader det finns i ett språk, saker som bara känns rätt eller fel. Vi använder enbart utbildade översättare som var och en översätter till sitt respektive modersmål. Vill du ha översättningar till engelska, tyska, franska, spanska, kinesiska eller kanske tigrinja? Inga problem. I vårt globala nätverk av professionella översättare finns de flesta språk representerade.

Tips 3: ett färdigarbetat manus lönar sig

Tänk på att ha ditt manus helt färdigt innan du skickar det till översättning. Vi garanterar att det blir både effektivare och mer ekonomiskt. Ändringar i efterhand innebär mer administration och ytterligare kontakt med översättaren, och det finns större risk för att det blir fel någonstans på vägen. Om du har ont om tid och måste skicka in en text som inte är helt färdig, var då mycket noga med att datummärka de olika versionerna.

Tips 4: vad är kvalitetssäkring

Hos oss granskas alla översättningar av ytterligare en översättare – det är vår kvalitetssäkring. Alltid minst fyra ögon! På så sätt kan vi säkerställa att det inte smyger sig in några stavfel eller faktafel i texten, och du kan känna dig helt säker på att du får tillbaka en korrekt översättning. När du beställer en översättning är det viktigt att du undersöker vilken typ av kvalitetssäkring du kommer att få. Är det en enkel stavningskontroll på skärmen, eller granskas texten av en utbildad översättare?

Tips 5: ge oss feedback

En seriös översättningsbyrå gillar feedback! Återkom gärna så snabbt som möjligt med kommentarer på översättningen då översättaren har texten färskt i minnet. Vi tillämpar alltid nöjd-kund-garanti, vilket innebär att vi inte ger oss förrän du är nöjd.

Tips 6: avsätt tid för översättning

Vi rekommenderar dig att öronmärka tid för ditt översättningsprojekt. Då ger du översättaren en chans att sätta sig in i texten, göra research, läsa referensmaterial och producera en perfekt översättning. Om du har regelbundna produktioner som kundtidningar, nyhetsbrev eller liknande är det bra att ha en löpande dialog med översättningsbyrån. Då kan vi boka in samma översättare varje gång, vilket skapar kontinuitet i dina texter.

Tips 7: tänk flerspråkigt från början

Tänk flerspråkigt redan från början. Genom att se till att information, bilder och layout är relevanta och passar för den aktuella marknaden blir hela översättningsprocessen smidigare och snabbare. Och för det mesta billigare. När du vill nå ut med ditt budskap till flera marknader är det därför viktigt att tänka på följande:

  • Målgrupp. Tänk på vem som ska läsa texten och anpassa stil, ton och fakta därefter.
  • Kort och koncist. Skriv enkelt, kort och koncist och undvik typiskt kulturella fenomen, ordlekar och metaforer som kan vara svåra att översätta och anpassa till en annan kultur.
  • Konsekvent. Tänk på att vara konsekvent med facktermer i källtexten. Synonymer kan göra läsaren förvirrad, och en otydlig källtext kan skapa en otydlig översättning.
  • Fakta. Faktagranska texten ordentligt, så undviker du att ett fel sprider sig till flera språk.
  • Språk sväller. Tänk på att vissa språk sväller och kanske kräver mer plats än vad som finns i originallayouten. I allmänhet bör man räkna med att en översättning alltid blir lite längre än originaltexten, och vissa språk växer mer än andra.

Tips 8: utse en kontaktperson

Under översättningsprocessen kan det uppstå frågor. Som beställare har du värdefull kunskap om ämnesområdet och texten, och det kan vara kunskap som inte är helt självklar för översättaren. Utse gärna en kontaktperson som finns tillgänglig för att besvara frågor under projektets gång. Det garanterar ett bättre slutresultat.

Tips 9: bra översättningsbyråer ställer frågor

Innan vi sätter igång översättningsuppdraget är det en del saker som vi behöver få svar på för att kunna leverera en så bra översättning som möjligt. Vi ställer frågor, inte för att vi är osäkra, utan för att vi verkligen vill säkerställa att du får det du förväntar dig. Här är några av de frågor vi gärna vill ha svar på innan vi startar:

  • Vilken är målgruppen? Vem ska läsa texten, i vilket land, i vilket sammanhang och i vilket format?
  • Syftet med texten? Ska texten användas för internt bruk eller ska den tryckas som en broschyr och användas på flera marknader? Vad är syftet med din text?
  • Referensmaterial Om du har tidigare översättningar, ordlistor, interna stilguider eller liknande material, skicka det gärna till oss. När vi får ta del av relevant referensmaterial kan vi se till att rätt fackord och stilnivå används i din text.

Tips 10: vi översätter direkt i originalfilen

Efterfrågan på översättningar i monterat eller tryckfärdigt format ökar ständigt. Vi kan leverera språkversionerna direkt i layouten för din broschyr, tidning eller annons. Det vi behöver från dig är originalfiler och grafik, så får du översättningen snyggt förpackad och klar för tryckeriet om du så önskar. Det sparar mycket tid eftersom du slipper att lägga in översättningen i layouten själv, och vi säkerställer att texten hamnar rätt.

Behöver du hjälp med översättning av språk som skrivs från höger till vänster, som exempelvis arabiska, persiska och dari har vi även den kompetensen på Språkbolaget. Här krävs det extra kunskap för att få in texterna rätt i layouten.