Översättning av ekonomi- och affärsdokument

”Vi är mycket nöjda med Språkbolaget. De översätter bland annat vår årsredovisning och en mängd affärsdokument vilket de alltid gör snabbt och korrekt – även när det är kort om tid. Att de dessutom är väldigt trevliga och enkla att samarbeta med gör att man känner att man är i trygga händer.”

Ulf Callerström
Marknad
Svea Bank

SVEA bank

Svea koncernen är en finansiell företagsgrupp med verksamhet i ett flertal europeiska länder. Med trettio års erfarenhet av att korta ned företags kredittider är Svea Bank idag ett naturligt val för många företagare när det gäller att välja finansieringspartner. De erbjuder administrativa och finansiella lösningar för små och stora företag i alla branscher. Förutom traditionella tjänster som fakturaservice, factoring, fakturaköp, kreditinformation och inkasso satsar de även stort på att tillgodose behovet av smarta betallösningar för e-handel, mobil och butik.

Uppdrag

För Svea Bank producerar vi finansiella översättningar. Vi översätter bland annat årsredovisningar, revisioner, bokslut, företagspresentationer, pressreleaser och affärsdokument, men även marknadsmaterial som broschyrer och roll-ups. Materialet översätts framförallt från svenska till engelska. Texterna är komplexa med mycket specifika termer inom ekonomi och finans. Vi jobbar ofta mot ett publiceringsdatum som inte får missas, vilket gör att översättningsprocessen måste vara snabb och effektiv.

De finansiella texter vi översätter för Svea Bank innehåller mycket siffror och tabeller. Det är en utmaning att få alla siffror och text i tabeller och diagram att se lika bra ut i den översatta filen, eftersom siffror och datum skrivs på olika sätt på olika språk och eftersom text översatt från svenska nästan alltid sväller på det nya språket. Filen är anpassad efter originalspråket, och det krävs att man ändrar rutor och tabellformat för att texten ska få plats.

Språklösning

Genom en nära dialog med kunden har vi kommit fram till en effektiv arbetsprocess som anpassas för respektive projekt, med extra fokus på layoutfix.

Översättaren har stor erfarenhet inom branschen och är väl inarbetad i arbetsprocessen. Vi använder alltid samma översättare eftersom det garanterar att termer och branschord alltid blir rätt. Att använda samma översättare gör också att startsträckan för ett projekt minskar då översättaren är väl bekant med processerna, har koll på ordlistor och den tonalitet kunden vill ha.