Översättning av utbildningsmaterial för nyblivna familjer framtaget av barnmorskor på karolinska universitetssjukhuset

”Språkbolaget har varit en mycket stor hjälp då vi på Karolinska ville översätta en mängd information till olika språk som skulle ges till nyblivna familjer efter förlossning. Vi har haft bra kontakt med Språkbolaget från första början och har bara bra erfarenheter.”

Josefin Boijsen Linde
Barnmorska och webbredaktör
Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas ledande universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.

Uppdrag

Kunden kom till oss via rekommendation från RFSU. Karolinska hade tagit fram ett utbildningsmaterial för nyblivna familjer som skulle översättas från svenska till bland annat engelska, franska, spanska, turkiska, arabiska, somaliska, tigrinja och persiska. De hade tidigare arbetat tillsammans med en översättningsbyrå som hade levererat texter som de tyvärr inte blev nöjda med på grund av fel ordval, text som utelämnades, egen åsikt lades till mm.

Språklösning

Vi föreslog samma typ av process som för RFSU. Först och främst valde vi noggrant ut översättare som bor i Sverige och som kunde översätta direkt från svenska utan att mellanlanda i engelska. Vi valde översättare som var väl införstådda med svenska förhållanden och som kände sig bekväma med ämnet.

För att ytterligare säkra processen anlitade vi ytterligare en
modermålsöversättare som granskade respektive språk för att se till så att
översättningarna höll högsta kvalitet.

Slutresultatet blev översättningar som kunden kände sig trygg med.